Vår högt värnade demokrati

07.07.2018

Det är inte mycket jag kunnat följa Almedalsveckan i år, men lite grann har har jag hunnit snappa upp mellan skjutningar och militärövningar. Och det borde väl egentligen inte särskilt förvånande att NMR och liknande personer med bristande verklighetsuppfattning sökt sig till politikerveckan.

Men även om det inte längre är särskilt förvånande, är det fortfarande minst lika osmakligt. Någonstans har det blivit tokigt med vår iver att värna någon slags yttrandefrihet när dessa antidemokratiska krafter får härja nästintill helt fritt. Det är lika illa om det är extremhögern som om det skulle vara extremvänstern - båda sidor är lika duktiga kålsupare.

Man kan skrika sig blå om yttrandefrihet, vilket givetvis ska gälla alla. Enligt FN:s deklaration definieras yttrandefrihet som Var och en har rätt till [...] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihetför envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser. Men enligt Europakonventionen finns ett antal godtagbara skäl till inskränkningar i yttrandefriheten:

  • ...hänsyn till den nationella säkerheten,
  • den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten,
  • till förebyggande av oordning eller brott,
  • till skydd för hälsa eller moral,
  • till skydd för annans goda namn och rykte eller rättigheter,
  • för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller
  • för att upprätthålla domstolarnas auktoritet och opartiskhet.

Och här hittar man ju flera punkter man skulle kunna hänvisa till när det kommer till exempelvis nassarna inom NMR.

Vi är väldigt snabba när det kommer till att fördöma handlingar och propaganda av till exempel IS och talibaner. Men när det kommer till vår egen motsvarighet, är man istället väldigt snabb att hävda yttrandefrihet och andra dumheter. Vissa dristar sig till att hävda att demokratin ska tålas att ifrågasättas, vilket självklart är sant. Men man måste också rakryggad stå emot när demokratin faktiskt hotas. Och när det kommer till NMR och liknande organisationer, vill man just stjälpa demokratin. Att ifrågasätta demokratin är en sak, att vilja avskaffa den är en annan. Och här måste samhället bli bättre på att sätta skarpare gränser. 

Källförteckning

Dagens nyheter 1, 2

Wikipedia 1


Personligt